logo

Úřední deska

  Prezidentské volby 2018 Přidáno: 30.11.2017

Volba zapisovatele okrskové volební komise


  Oznámení Přidáno: 16.11.2017

Návrh rozpočtu SODP na rok 2018


  Oznámení Přidáno: 9.11.2017

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020 - návrh


  Oznámení Přidáno: 9.11.2017

Návrh rozpočtu obce Rovná na rok 2018


  Oznámení Přidáno: 9.11.2017

Oznámení o počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR


  Rozpočtové opatření Přidáno: 02.11.2017

Rozpočtové opatření č. 9


  Rozpočtové opatření Přidáno: 02.11.2017

Rozpočtové opatření č. 8


  Rozpočtové opatření Přidáno: 02.11.2017

Rozpočtové opatření č. 7


  Rozpočtové opatření Přidáno: 02.11.2017

Rozpočtové opatření č. 6


  Rozpočtové opatření Přidáno: 02.11.2017

Rozpočtové opatření č. 5


  Přerušení dodávky el. energie Přidáno: 04.10.2017

Informace k plánovanému přerušení el. energie 18.10.2017


  Informace Přidáno: 14.09.2017

Poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb.


  Volby 2017 Přidáno: 31.08.2017

Jmenování zapisovatele


  Informace Přidáno: 31.08.2017

Poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb.


  Oznámení Přidáno: 14.08.2017

Oznámení - volby


  Informace Přidáno: 28.07.2017

Poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb.


  Oznámení Přidáno: 05.07.2017

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu DSO 2016


  Závěrečný účet Přidáno: 15.06.2017

Schválený závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2016


  Rozpočtové opatření Přidáno: 07.06.2017

Rozpočtové opatření č.4


  Rozpočtové opatření Přidáno: 07.06.2017

Rozpočtové opatření č.3


  Návrh ZÚ SODP 2016 Přidáno: 04.05.2017

Příloha


  Závěrečný účet SODP 2016 Přidáno: 04.05.2017

Příloha


  Návrh ZÚ SODP 2016 Přidáno: 04.05.2017

Příloha


  Návrh ZÚ SODP 2016 Přidáno: 04.05.2017

Příloha


  Návrh ZÚ SODP 2016 Přidáno: 04.05.2017

Přezkum hospodaření SODP 2016


  Návrh ZÚ SODP 2016 Přidáno: 04.05.2017

Návrh závěrečného účtu SODP 2016


  Závěrečný účet 2016 Přidáno: 04.05.2017

Schválený závěrečný účet obce Rovná za rok 2016


  Veřejná vyhláška Přidáno: 27.04.2017

Informace k veřejné vyhlášce k dani z nemovitých věcí na rok 2017


  Rozpočtové opatření Přidáno: 14.04.2017

Rozpočtové opatření č. 2/2017


  Poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Přidáno: 13.04.2017

Způsob realizace třídění a nakládání s odpady v obci Rovná


  Pronájem obecní hospody Přidáno: 06.04.2017

Obec Rovná zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor


  Závěrečný účet 2016 Přidáno: 31.03.2017

Závěrečný účet obce Rovná za rok 2016


  Návrh závěrečného účtu Přidáno: 31.03.2017

Návrh závěrečného účtu obce Rovná za rok 2016


  Rozpočtové opatření 1/2017 Přidáno: 14.03.2017

Rozpočtové opatření 1/2017


  Výroční zpráva 2016 k zákonu 106/1999 Sb. Přidáno: 02.03.2017

Výroční zpráva za rok 2016 k zákonu 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


  Pronájem prodejny potravin Přidáno: 01.03.2017

Obec Rovná zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor


  Rozpočet 2017 Přidáno: 10.02.2017

Schválený rozpočet na rok 2017


  Návrh rozpočtu Přidáno: 03.11.2016

Návrh rozpočtu pro rok 2017


  Informace SODP 2017 Přidáno: 03.10.2016

Návrh rozpočtu SODP na rok 2017


  Oznámení Přidáno: 11.08.2016

Počet členů volební komise


  Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 Přidáno: 27.5.2016

Plné znění oznámení je zveřejněno na http://www.mzp.cz/cz/zlepsovani_kvality_ovzdusi_jihozapad


  Prodej obecního pozemku Přidáno: 09.05.2016

Informace k prodeji obecního pozemku


  Prodej obecního pozemku Přidáno: 09.05.2016

Informace k prodeji obecního pozemku


  Info svazek obcí Přidáno: 09.05.2016

Návrh závěrečného účtu DSO –Svazek obcí Dolního Pootaví za rok 2015


  Schvalování účetní závěrky Přidáno: 11.03.2016

Schvalování účetní závěrky obce Rovná za rok 2015


  Závěrečný účet 2015 Přidáno: 11.03.2016

Závěrečný účet obce Rovná za rok 2015


  Informace z FÚ Strakonice Přidáno: 28.02.2016

Základní informace k podávání daňového přiznání a informační materiály k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015


  Rozpočtový výhled 2017-2018 Přidáno: 07.01.2016

Rozpočtový výhled na období 2017 a 2018


  Rozpočet 2016 Přidáno: 07.01.2016

Návrh rozpočtu obce Rovná na rok 2016


  Rozpočet SMOOS 2016 Přidáno: 12.11.2015

Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2016


  Rozpočet SoDP 2016 Přidáno: 22.10.2015

Návrh rozpočtu SoDP na rok 2016


  Vyhláška Přidáno: 01.10.2015

Veřejná vyhláška krajského úřadu


  Záměr prodeje Přidáno: 27.08.2015

Informace k prodeji kameninových rour


  Dopis ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové Přidáno: 14.08.2015

Příloha č.3


  Dopis ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové Přidáno: 14.08.2015

Příloha č.2


  Dopis ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové Přidáno: 14.08.2015

Příloha č.1


  Dopis ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové Přidáno: 14.08.2015

Dopis


  Informace MŽP Přidáno: 14.08.2015

Informace MŽP


  Informace MŽP Přidáno: 14.08.2015

Informace MŽP


  Informační list č.13 Přidáno: 26.07.2015

Osvojení zletilého, který je rodičem


  Informační list č.13 Přidáno: 26.07.2015

Konec desetiletého období od hromadné výměny občanských průkazů


  Informační list č.13 Přidáno: 26.07.2015

IL 13


  Veřejná vyhláška Přidáno: 26.07.2015

Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad


  Veřejná vyhláška Přidáno: 26.07.2015

Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - vyhláška


  Veřejná vyhláška Přidáno: 26.07.2015

Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - návrh


  Veřejná vyhláška Přidáno: 26.07.2015

Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - průvodní dopis


  Nabídka palivového dřeva Přidáno: 10.07.2015

Nabídka palivového dřeva zdarma pro občany s trvalým bydlištěm v obci Rovná


  Výroční zpráva obce Rovná Přidáno: 18.06.2015

Výroční zpráva obce Rovná za rok 2014


  Informace - bobr Přidáno: 14.06.2015

Příloha č. 1. – dotčená katastrální území


  Informace - bobr Přidáno: 14.06.2015

Opatření obecné povahy č. 1/2015 - detaily


  Informace - bobr Přidáno: 14.06.2015

Opatření obecné povahy č. 1/2015 – udělení výjimky k lovu bobra evropského


  Územní plán Přidáno: 28.05.2015

Veškeré informace k územnímu plánu obce lze nalézt na stránkách Městského úřadu Strakonice


  Závěrečný účet 2014 SMOOS Přidáno: 16.04.2015

Závěrečný účet za rok 2014 Svazku měst a obcí okresu Strakonice


  Rozpočet obce 2015 Přidáno: 11.04.2015

Schválený rozpočet obce Rovná na rok 2015


  Informace o hospodaření Svazku obcí Dolního Pootaví Přidáno: 03.04.2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014


  Informace o hospodaření Svazku obcí Dolního Pootaví Přidáno: 03.04.2015

Výkaz zisků a ztrát


  Informace o hospodaření Svazku obcí Dolního Pootaví Přidáno: 03.04.2015

Rozvaha


  Informace o hospodaření Svazku obcí Dolního Pootaví Přidáno: 03.04.2015

Příloha


  Informace o hospodaření Svazku obcí Dolního Pootaví Přidáno: 03.04.2015

výkaz FIN-02


  Informace o hospodaření Svazku obcí Dolního Pootaví Přidáno: 03.04.2015

Návrh závěrečného účtu za rok 2014


  Návrh rozpočtu 2015 Přidáno: 19.03.2015

Návrh rozpočtu obce Rovná na rok 2015


  Závěrečný účet 2014 Přidáno: 19.03.2015

Závěrečný účet obce Rovná za rok 2014


  Vyhláška 1/2015 Přidáno: 13.03.2015

Obecně závazná vyhláška obce ROVNÁ č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rovná


  Informace z FÚ Přidáno: 23.02.2015

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob


  Informace z FÚ Přidáno: 23.02.2015

Informace pro zaměstnance s příjmy z dohod o provedení práce o možnosti podat daňové přiznání


  Informace z FÚ Přidáno: 23.02.2015

Informační leták k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014


  Územní rozhodnutí Přidáno: 19.10.2014

Územní rozhodnutí - Napojení obcí Řepice a Rovná na VSJČ


  Veřejná vyhláška Přidáno: 29.08.2014

Zahájení územního řízení


  Volby 2014 Přidáno: 10.04.2014

Jmenování zapisovatele


  Oznámení Přidáno: 20.03.2014

Počet členů volební okrskové komise


  Územní plán Přidáno: 08.11.2013

Územní plán obce Rovná - odůvodnění


  Územní plán Přidáno: 08.11.2013

Územní plán obce Rovná - návrh


  Oznámení Přidáno: 08.11.2013

Oznámení o projednávání územního plánu


  Veřejná vyhláška Přidáno: 08.11.2013

Veřejná vyhláška jihočeského kraje


  Volby 2013 Přidáno: 01.10.2013

Informace k volbám 2013 - jmenování zapisovatele


  Volby 2013 Přidáno: 01.10.2013

Informace k volbám 2013 - volební komise


  Volby 2013 Přidáno: 01.10.2013

Informace k volbám


  Vyúčtování vodného a stočného Přidáno: 27.06.2013

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné


  Rozpočtový výhled Přidáno: 14.06.2013

Rozpočtový výhled 2014-2017


  Oznámení - výzva Přidáno: 17.05.2013

Výzva k podání nabídek na provozovaní služeb


  Územní plán Přidáno: 11.04.2013

Koordinační výkres územního plánu


  Územní plán Přidáno: 11.04.2013

Návrh zadání územního plánu obce Rovná


  Územní plán Přidáno: 11.04.2013

Oznámení návrhu zadání územního plánu obce Rovná


Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008

Valid XHTML 1.0 Transitional